Feministični krožek

Četrtek, 10. marec ob 19.00 v Klubu Monokel

Javna debata Nasilje nad ženskami
Nasilje nad ženskami je v zahodnih družbah zadnja leta v porastu in Slovenija ni pri tem nikakršna izjema. Kljub številnim akcijam (in tudi zakonskim določilom), ki opozarjajo in skušajo tovrstno ravnanje omejiti in odpraviti, pa ženske ostajajo/mo žrtve in objekti nasilja tako doma, v družinah, partnerskih zvezah kot tudi na popolnoma institucionalni ravni. Opozorile bomo na različne oblike nasilja (fizično, psihično, nasilje nad samim sabo..) in se skozi diskusijo preizpraševale kje pravzaprav potegniti mejo med nasiljem in nenasiljem. (Je npr. nasilje tudi medijsko bombandiranje z lepotnimi ideali?) Vse skupaj pa bomo uvrstile v družben kontekst, saj nasilja ne moremo obravnavati »le« kot problem vsake/ga posameznice/ka, temveč se moramo zavedati njegove strukturne vloge, ki ne samo odraža ampak tudi reproducira odnos družbe do žensk in žensk do samih sebe. S tem pa ponovno pade meja med osebnim in političnim, česar so nas – očitno preslabo - naučila že šestdeseta... Zato bo pomemben del diskusije posvečen tudi iskanju rešitev in praks, ki bi pripomogle tako k zmanjšanju nasilja kot izboljšanju položaja žensk v družbi.

Feministični krožek je skupina šestih študentk Fakultete za družbene vede v Ljubljani, ki je zaradi skupnega zanimanja za feministične tematike oblikovala feministično skupino. Naša pozornost je bila zaenkrat usmerjena predvsem v branje in diskutiranje o feministčnih tekstih z različnih področij (npr. kiberfeminizma, psihoanalize, postfeminizmov..) in o aktualnih problemih žensk v današnji družbi, saj tako pridobivamo in poglabljamo teoretična znanja in izostrujemo lasten kritičen pogled. Hkrati sodelujemo tudi pri študentski reviji za družbenopolitično polemiko Agregat, ki je celotno zadnjo številko namenila vprašanju spolne problematike. Organizirale smo tudi predavanje o eko-, lezbičnem in kiberfeminizmu na FDV-ju in delavnico v okviru Politussove poletne šole. Letos pa je v pripravi še poletna šola, ki bo posvečena izključno feminističnim in spolnim tematikam.

Pred debato bo na ogled video Cristine Capone: D....E (3'').

© RDEČE ZORE 6 . Email . Oblika: Phant&Puntza