»Mladinski« roman Die Rote Zora und ihre Bande je v letih po I. svetovni vojni napisal nemški pisatelj (pa tudi potujoči trgovec, ključavničar, mizar, urednik in še kaj) Kurt Kläber. Rdečo zoro in druge zgodbe je objavil pod psevdonimom Kurt Held, saj se je moral kot nemški politični prebežnik Hitlerjeve dobe in kot komunist tudi v Švici zavezati molčečnosti in je Rdečo zoro pisal pod grožnjo izgona iz druge domovine. Po Stalinovem paktu s Hitlerjem je opustil komunizem kot izdano ideologijo, ohranil pa je anarhistične ideale, ki jih poosebljajo tudi vihrava rdečelaska Zora in njena druščina »prestopniških« dečkov.

Zgodba je preprosta: nad hrvaškim mestecem Senj je zapuščena graščina, ki jo Zora zasede v prepričanju, da grad pripada revnim ljudem, ki nimajo doma. S tovariši reši iz zapora dvanajstletnega Branka, ki je bil zasačen pri kraji hrane in Branko se, tako kot mnogi drugi lačni in osiroteli otroci, pridruži Zori. Skupaj s starim ribičem Gorianom se soočijo z moralo vaščanov, ki obsoja njihov način življenja, pri tem pa Senjčani kmalu vidijo, da je v vsesplošni revščini povojnega časa težko zagovarjati enakost revnih in bogatih. Odločijo se, da divjim otrokom ponudijo posvojitev...

Kurt Kläber je tudi v drugih romanih - Die Schwarze Brüdern in Giuseppe und Maria – opisuje medsebojno pomoč revnih otrok, ki spoznajo, da samo skupaj lahko kljubujejo nepravičnemu svetu odraslih. Postal je zagovornik ubežnih otrok ulice, Rdeča Zora pa simbol, ki se po navdihu lahko primerja z romanoma Razbojniška hči Ronja in Pika Nogavička Astrid Lindgren.

Več o avtorju in Rdeči Zori je moč prebrati (v nemščini) na spletni strani Kurtovega založnika: http://unionsverlag.ch

----

»Youth« novel Die Rote Zora und ihre Bande was written in the years after 1st world war by German writer (but also carpenter, travelling salesman, book editor, …) Kurt Kläber. Die Rote Zora, as well as his other works, were published under pseudonym Kurt Held. Kurt was a political immigrant of Hitler era and being a communist, he had to oblige the rule of creative silence even during his Swiss exile – but was not silenced. After Stalin's deal with Hitler, Kurt abandoned the communist ideology but nonetheless kept his anarchist ideals. Red-haired Zora and her company of misfit boys personificate those very ideals.

The story is simple: Red Zora squats an abandoned castle above a small Croatian town Senj because she believes that the castle belongs to the homeless and poor. Together with her comrades, she liberates 12-year-old Branko from prison where he serves time under the accusation of stealing food. Like many other orphaned and hungry children, Branko joins Red Zora and lives in the castle. Old fisherman Gorian supports their struggle but soon they have to face the morality of the town people who do not like their anarchist attitude. Still, the people of Senj understand that justice does not punish the rich like it hits the poor and they decide to offer adoptation to the savage children…

Kurt Kläber's other novels – Die Schwarze Brüdern and Giuseppe und Maria – also tell the story of poor children's mutual help. Children realize that the only way to fight the unjust world of adults is to stay and struggle together. Kurt became an advocate of street children whereas his Red Zora remains a strong symbol and inspiration to all street fighters of today.

You can read more about Kurt Kläber's life and work (in German only) on his publisher's webpage: http://unionsverlag.ch

© RDEČE ZORE 6 . Email . Oblika: Phant&Puntza