KRISTINA LENARD
Fotografska instalacija SPREMEMBE

Kristina Lenard je leta 1998 diplomirala na ALU v Zagrebu. Leta 1999 je dobila štipendijo na Likovni akademiji v Krakovu na Poljskem. Razstavljala je na Hrvaškem in v Italiji.

Razstave:
2003-Box gallery/Goteborg Švedska
project-Stadelschule,Frankfurt//
2002-Takumi kobou gallery,Gifu/Japan//
2001-Mino Washi Museum/Japan//
2001-Break 21,Ljubljana,Slovenia//
1998-25. salon mladih umjetnika//
1998 MGC Klovičevi dvori-pasionska bastina.

Njen umetniški projekt Spremembe je plod raziskovanja sprememb, ki nastajajo ob spremembah življenjskega bivanja in dislociranjem iz znanega okolja. Pri tem raziskovanju gre umetnici predvsem za vprašanja, kako lahko sprememba kraja nahajanja ne spremeni osebe, ki je center opazovanja.
Avtorica izmenjuje sekvence fotografij, ki določajo prostor, v katerem se nahaja. Tla, na katerih stoji, vključujejo noge in položaje opazovanega objekta. Položaj nog je vedno na istem mestu in v isti pozi. "Stojim in opazujem," kot je zapisala umetnica.
Nizanje sekvenc eno za drugo in spremembe okolja so v kontrastu z objektom, ki stoji in je opazovan.
Sklop takih fotografij daje enotno avtoportretno sliko skozi odnos umetnice kot opazovalke in prostora, s katerim je umetnica soocena.

_


KRISTINA LENARD
Photographic installation CHANGES

Kristina Lenard graduated at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 1998. In 1999 she got a scholarship for a study at the Academy of Fine Arts in Krakow, Poland. Her works were exhibited in Croatia and Italy.

Exhibitions:
2003-Box gallery/Goteborg, Sweden
project-Stadelschule,Frankfurt//
2002-Takumi kobou gallery,Gifu/Japan//
2001-Mino Washi Museum/Japan//
2001-Break 21,Ljubljana,Slovenia//
1998-25. Saloon of young artists//
1998 MGC Klovičevi dvori-pasionska bastina.

Her artistic project Changes is a product of exploration of changes that arise from crucial life's points and with dislocation from a familiar surroundings. The focus of her investigation is the changeless person's attitude towards different places' changes. The author is alternating the sequences of photos that determinate the space of her current position. The ground she is standing on includes her legs and positions of observed object. The position of the legs is always static in their pose and position. ?I stand and watch? as she wrote.
Putting the sequences on a string one by one and surroundings' changes are put in a contradistinction with a person object, who stands and is being watched.
The complex of such photographs gives a uniformed self-portrayed picture of an artist and her attitude as an observer towards the object and the space.

© RDEČE ZORE 5 . Email . Oblika: Phant&Puntza