BALKANSKI KRALJI PREOBLEKE - dokumentarna fotografska razstava
Otvoritev: 8. marec ob 21.00, Klub Monokel, Metelkova mesto
Avtorji: Nada Žgank, Del LaGrace Volcano in Iztok Dimc
Kustosinja razstave: Ana Marija Kanc

Klub Monokel je 6. decembra 2002 v okviru spremljevalnega programa 19. gejevskega in lezbičnega filmskega festivala, organiziral drag king workshop oziroma delavnico kraljev preobleke. Vodila jo je švedska psihologinja in aktivistka Indra Windh, v pomoč pa ji je bil ameriško-angleški fotograf Del LaGrace Volcano. Postati ali biti kralj preobleke pomeni, da si kot ženska nadenete moško obleko, pa tudi vlogo, tako rekoč prisvojite si moški karakter. Na delavnici Windhove se vse začne tako, da stopite v "tuje" - moške čevlje, ki se vam v nekem trenutku zazdijo najbolj domači. In čevljem pustite hoditi, stati, govoriti, se oblačiti … pustite jim, da vas vodijo, dokler vam v nekem trenutku ne dajo še moškega imena, poklica, da, celo preteklosti. Tako so se na fotografijah ovekovečili fantje iz bivših republik Slovenije, Hrvaške, Srbije pa tudi od drugod: Dušan - trgovec na drobno, Gospod Jože - vodja gradbišča, Kosta - ruski mornar, Le/On - zapravljivec časa in ženskar, Ante - Brodogradilište Split, Filipovič - zafrustriran in reven računovodja, Frank Hutchkinson - angleški antropolog, Antonio - izkušeni ljubitelj žensk, Čarli, Joe, …
Spremna fotografija: Nada Žgank

_


BALKAN KINGS OF DISGUISE - documentary photographic exhibition
Opening: 8th March 2004 at 21.00, Club Monokel, Metelkova mesto
Authors: Nada Žgank, Del LaGrace Volcano and Iztok Dimc
Curator of the exhibition: Ana Marija Kanc

On 6th December 2002 club Monokel organized drag king workshop, respectively workshop of kings of disguise within the framework of accompanying programme of the 19th Gay and Lesbian Film Festival. The workshop was led by a Swedish psychologist and activist Indra Windh with the assistance and help of an American-English photographer Del LaGrace Volcano.
To become or to be a king of disguise means for a woman to put on man's clothes as well as a role where you,a woman appropriate male character. At Windh's workshop everything starts with putting on ?somebody else's shoes? - in this case man's shoes that are most familiar with you at the moment. So you let your shoes walk, stand, speak, dress … you let them to lead you until in one moment they give you male's name, profession, yes, even male's history. In this way different men from former Republics of Slovenia, Croatia and Serbia and from elsewhere stood in front of the camera: Dušan - retailer, Mr. Jože - head of the construction site, Kosta - russian sailor, Le/On - womanizer and time-squanderer, Ante - Shipyard Split, Filipovič - frustrated and poor accountant, Frank Hutchkinson - an English anthopologist, Antonio - experienced lover, Čarli, Joe,…

© RDEČE ZORE 5 . Email . Oblika: Phant&Puntza