Goran Bertok

29 Dec 06 21:00 > 12 Jan 07 24:00 Still life

Serija fotografij z naslovom  »Still life« se nanaša na ikonografsko matrico istoimenskega žanra (Natura morta, Still life,  tihožitje).  Izviren, didaktičen žanr natura morte pooseblja izteklo (zastalo) življenje skozi predstavo cvetja ali bogato obložene mize in se osredotoča na  kader, v katerem akterji sicer niso prisotni, vendar pa je njihova prisotnost zaznamovana v minulem času (prevrnjen kozarec, ostanki hrane in podobno), kar kaže na suspenz.
»Still life«, ki ga sestavlja pet, na prvi pogled istovetnih  »frejmov«, prikazuje nekaj, kar bi ikonografsko - z ozirom na to, da »akter« obstaja - bolj ustrezalo žanru posthumne fotografije,. Prav v tem minimalističnem tehničnem postopku (časovnem premiku), ki obenem referira na film, se skriva suspenz, ki odpira uganko, ali gre v našem primeru za portret preminule osebe ali osebe, ki spi ( kar je sicer  tudi  diskurz posthumne fotografije). V filmskem jeziku »still« označuje negibnost in predstavlja opozicijo besede »motion« (gibanje) in točno tukaj nastaja razlikovanje med fotografijo, sliko in filmom. »Still« predstavlja časovni izsek, kader, izrezan iz filma kot gibljive slike in kaže na ključni trenutek.

V sodelovanju z Kulturnim društvom B-51.