Institucionalni in neinstitucionalni prostori umetnosti

03 Apr 06 20:00 vodili: Jadranka Ljubičič, Zoran Srdić in Petja Grafenauer Krnc
Tovarna Rog (2. nadstropje)

Ob začetku uporabe tovarne starega Roga za izveninstitucionalne dejavnosti s področja umetnosti se je ne Čajanki obravnavalo njihovo ozadje, program in širši koncept zasedbe ter izpostavljalo možnosti, prednosti in slabosti uporabe Roga tudi preko primerjave z AKC Metelkova mesto.